• کاربران حاضر: 0
  • بازدید امروز: 1,211
  • بازدید دیروز: 1,371
  • بازدید هفته: 13,475

سنجش و دانش

سرفصل دروس امتحانی آزمون های مرحله ای و جامع آمادگی تسلط


دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی - مجموعه روانشناسی ۲ (کد ۱۱۱۸)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه زبان انگلیسی (کد ۱۱۲۱)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه حقوق  (کد ۱۱۲۶)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه روانشناسی ۱ (کد ۱۱۳۳)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه حسابداری (کد ۱۱۳۴)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مدیریت (کد ۱۱۴۲)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مدیریت اجرایی (کد ۱۱۴۸)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه شیمی (کد۱۲۰۳)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مهندسی شیمی (کد ۱۲۵۷)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مهندسی عمران (کد ۱۲۶۴)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مهندسی مکانیک (کد ۱۲۶۷)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه فناوری اطلاعات IT (کد ۱۲۷۶)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)

دریافت فایل سرفصل دروس امتحانی – مجموعه معماری (کد ۱۳۵۲)